Lukupiiri on luonnonsysteemien, rakennetun ympäristön, teknologisten infrastruktuurien ja muotoilukulttuurin yhteenkietoutumia tutkiva rooliseikkailu. Verkkopelissä liikutaan jälkifossiilisessa maailmassa kaupungin laitamilla ja ollaan vuorovaikutuksessa erilaisten muotoilun teoriaa ja kokeellisia käytäntöja hahmottelevien yhteisöjen kanssa. Peli perustuu ympäristön ja erilaisten ylipaikallisten (trans-local) yhteisöjen kanssa olemiseen sekä työskentelyyn tekstien, sanojen ja erilaisten muistiinpanopraktiikoiden parissa.

Peli on kehitysvaiheessa. Ensimmäisen kokeiluversion on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.